ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

 1. 19 Mar, 2021 1 commit
 2. 01 Mar, 2021 1 commit
 3. 11 Dec, 2019 1 commit
 4. 10 Dec, 2019 3 commits
 5. 22 Nov, 2019 1 commit
 6. 16 Sep, 2019 2 commits
 7. 15 Sep, 2019 2 commits
 8. 14 Sep, 2019 15 commits
 9. 12 Sep, 2019 4 commits
 10. 14 Mar, 2019 1 commit
 11. 26 Feb, 2019 2 commits
 12. 04 May, 2017 2 commits
 13. 13 Jan, 2017 1 commit
 14. 11 Nov, 2016 2 commits
 15. 19 Oct, 2016 1 commit
 16. 17 Oct, 2016 1 commit