ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

README.md 1.15 KB
Newer Older
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
1
2
3
# วิธีการติดตั้ง CKAN

จาก [คู่มือการติดตั้งและใช้งาน][docs] CKAN มีวิธีการติดตั้งแนะนำไว้ 3 วิธี คือ
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
4
  1. ติดตั้งจาก [Source][insSource]
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
5
  2. ติดตั้ง CKAN 2.8 จาก [Package][insPackage2.8]
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
6
7
  3. ติดตั้งจาก [Docker Compose][insDocker]

Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
8
CKAN Extension ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
9
  1. [ckanext-pdfview](ckan-extension.md#1-ckanext-pdfview)
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
10
11
12
  2. [ckanext-scheming](ckan-extension.md#2-ckanext-scheming)
  3. [ckanext-pages](ckan-extension.md#3-ckanext-pages)
  4. [ckanext-hierarchy](ckan-extension.md#4-ckanext-hierarchy)
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
13
14
  5. [ckanext-dcat](ckan-extension.md#6-ckanext-dcat)
  6. [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#7-ckanext-thai_gdc)
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
15

Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
16
17

  [docs]: <https://docs.ckan.org/en/2.8/maintaining/installing/index.html>
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
18
  [insPackage2.8]: <from-package-2.8.md>
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
19
20
  [insSource]: <from-source.md>
  [insDocker]: <from-docker-compose.md>