ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

README.md 617 Bytes
Newer Older
Patipat Jo's avatar
Patipat Jo committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# วิธีการติดตั้ง CKAN

จาก [คู่มือการติดตั้งและใช้งาน][docs] CKAN มีวิธีการติดตั้งแนะนำไว้ 3 วิธี คือ
   1. ติดตั้งจาก [package][insPackage]
   2. ติดตั้งจาก [source][insSource]
   3. ติดตั้งจาก [Docker Compose][insDocker]   [docs]: <https://docs.ckan.org/en/2.8/maintaining/installing/index.html>
   [insPackage]: <from-package.md>
   [insSource]: <from-source.md>
   [insDocker]: <from-docker-compose.md>