ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

 1. 29 Sep, 2021 1 commit
 2. 18 Aug, 2021 1 commit
 3. 16 Aug, 2021 1 commit
 4. 07 Jul, 2021 1 commit
 5. 27 Jun, 2021 1 commit
 6. 07 Jun, 2021 1 commit
 7. 18 May, 2021 1 commit
 8. 09 Apr, 2021 1 commit
 9. 05 Apr, 2021 2 commits
 10. 30 Mar, 2021 1 commit
 11. 03 Mar, 2021 5 commits
 12. 25 Feb, 2021 1 commit
 13. 24 Feb, 2021 4 commits
 14. 21 Feb, 2021 2 commits
 15. 17 Feb, 2021 1 commit
 16. 30 Jan, 2021 1 commit
 17. 01 Jan, 2021 2 commits
 18. 30 Dec, 2020 1 commit
 19. 22 Dec, 2020 2 commits
 20. 08 Dec, 2020 2 commits
 21. 07 Dec, 2020 1 commit
 22. 04 Dec, 2020 7 commits