ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

 1. 09 Jul, 2021 1 commit
 2. 25 Jun, 2021 1 commit
 3. 27 May, 2021 2 commits
 4. 18 Apr, 2021 2 commits
 5. 06 Apr, 2021 2 commits
 6. 01 Apr, 2021 1 commit
 7. 25 Mar, 2021 2 commits
 8. 24 Mar, 2021 2 commits
  • thepaeth's avatar
   Update from-source.md · a5a66309
   thepaeth authored
   a5a66309
  • thepaeth's avatar
   Update from-source.md · e802449f
   thepaeth authored
   เปิด firewall เพื่ออนุญาตให้ภายนอกเข้าถึงได้เฉพาะ ssh http และ https เท่านั้น
   e802449f
 9. 09 Mar, 2021 1 commit
 10. 21 Feb, 2021 4 commits
 11. 10 Feb, 2021 1 commit
 12. 03 Feb, 2021 1 commit
 13. 31 Jan, 2021 1 commit
 14. 25 Jan, 2021 3 commits
 15. 22 Dec, 2020 10 commits
 16. 21 Dec, 2020 6 commits