ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

Repository Analytics

Programming languages used in this repository

Measured in bytes of code. Excludes generated and vendored code.

Code coverage statistics for master May 07 - Aug 05

Download raw data (.csv)

Commit statistics for master Nov 23 - Jul 09

Excluding merge commits. Limited to 2,000 commits.
  • Total: 393 commits
  • Average per day: 1.7 commits
  • Authors: 2

Commits per day of month

Commits per weekday

Commits per day hour (UTC)