ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

ckan-docker-thai-gdc

ckan-docker-thai-gdc

การติดตั้ง CKAN ด้วย docker compose ในโครงการ thai gdc