ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

C

ckanext-dga-stats

ckanext-dga-stats for thai gdc fork from https://github.com/datagovau/ckanext-dga-stats