ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

O

openedx-video-cc-aa

openedx-video-cc-aa is a modified version of original openedx html5 video player by adding a closed-caption font size control.